Правила и Условия

GENEL TANIMLAR

Bahis şirketi - İnternet-kaynağı Bahisbey(itibariyle Şirket) kullanıcılarına çevrimiçi rejiminde etkinliklere bahse girişmesine imkan sunmaktadır.

Şirketin asıl markası, Şirketi diğerlerinden ayıran ve kullanıcılar arasında kolayca tanınmasını sağlayan bileşenlerin takımıdır. Şirketin, bu Ortaklık Programının asıl markası (itibariyle Şirket Markası) Bahisbey’dır.

Şirketin sitesi veya kaynağı (itibariyle Bahisbey), etki alanı adında tamamen veya kısmen Şirketin Markasını içeren, Şirketin bir veya birkaç sitesi.

Şirket Ürünleri - Şirketin kaynakları üzerinde kullanıcılara sunulan hizmet veya hizmetler setidir.

Ortaklık Programı - şirket kaynaklarından uygulanan, bilhassa bahisbey744.partners, Ortağın, kaynağını veya kaynaklarını kullanarak Şirketin hizmetlerinin reklamını yapıp bunun için mükafat alabilmesi çerçevesinde şirket ve ortağı arasında işbirliği türüdür. Bu tür işbirliğinin temel ilkeleri aşağıda belirtilmiştir ve Ortak tarafından bahisbey744.partners adresindeki Ortaklık Programına kaydolduğu andan itibaren kabul edilir.

Ortak - Ortaklık Programı çerçevesinde Şirketin ürünleri ilerletme ve kaynaklarına Yeni Kullanıcıları çekmesini asıl amacı olarak almış alıp bahisbey744.partners sitesinde Ortaklık Programı'nın koşullarını yerine getiren (gerçek veya tüzel kişi olan) webmasterdir.

Ortak hesabı - Ortaklık Programındaki Ortağın özel hesabıdır.

Yeni kullanıcılar - daha önce Bahisbeysitelerinde hiç bir hesaba sahip olmayan, Ortağın tarafından özel araçları kullanarak Şirketin sitesine çekilen, Bahisbey’de oyun hesabı sicile ettirip ilk mevduatı yatıran kullanıcılardır.

Yönlendiren bağlantısı - Ortağın benzersiz tanımlayıcısını içeren şirketin sitesine yönlendiren bağlantısıdır.

Kazanç - Ortak tarafından çekilen yeni kullanıcılardan olan kar komisyonu olarak alınan parasal mükafatıdır.

Ödeme - Ortağın Ortaklık Programındaki iç hesabından dış ödeme sistemine yöndendirilen ödemesidir (kazanç).

Rapor dönemi - Ortak Programı çerçevesinde çalışmasının sonucu takip edilmesi içinde belirli zaman aralığıdır.

Reklam malzemeleri - İnternette şirketin ürünleri ilerletmesi için hizmet eden reklam tabiatlı metin, grafik, ses,video ve karışık malzemeleridir.

ANLAŞMA ŞARTLARI

1. Genel koşullar

1.1. Şirketle çalışmaya başlamadan öncesinde Ortaklık Programının koşullarını inceleyip kabul etmeyi taahhüt etmektedir.

1.2. Sadece 18 yaşına ulaşmış bir kullanıcı Ortaklık Programına üye olabilir ve Programın koşullarını yerine getirebilecektir.

Şirket, Ortak tarafından yetişkinlik şartına uyulmaması nedeniyle üçüncü taraflara karşı sorumlu değildir. Bu paragraf ihlal edilirse, Şirket, Ortak Kazançlarını ödemeyi reddetme ve Ortaklık hesabını dondurma hakkına sahiptir.

1.3. Kişisel verilerin güvenliği, giriş ve şifre de dahil olmak üzere depolanmasına ilişkin tüm sorumluluklar Ortağa aittir. Şirket, Ortak tarafından kişisel verilerin kaybedilmesinden ve / veya üçüncü şahıslara aktarılmasından sorumlu değildir.

1.4 Şirket, Ortaklık Programı aracılığıyla, bir veya başka bir İş Ortağı ile işbirliğini reddetme hakkını saklı tutup, Şirket reddini gerekçelendirmek zorunda değildir.

1.5. Şirket, bu Sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahiptir ve mümkün olan her durumda, önemli değişikliklere ilişkin bildirim, Ortak tarafından Partner hesabında sağlanan e-posta adresine gönderilecektir.

Mevcut Anlaşma, Ortaklık Programı web sitesinde yayınlanan sürüm olarak kabul edilir.

1.6. Bir ortak, Ortaklık Programına yalnızca bir kez kaydolabilir, alt ortak da dahil olmak üzere yeniden kayıt yapılması kesinlikle yasaktır.

2. Reklam malzemelerin yayınlanması

2.1. Ortağı ile Ortaklık Programı çerçevesinde işbirliği yapılması, İş Ortağı'nın kaynağına veya kaynaklarına Reklam materyallerinin yerleştirilmesini ima eder.

2.2. Reklam Materyallerini Şirket ile işbirliği çerçevesinde yerleştirirken, Ortak, Reklam Materyallerinin yerleştirildiği ülkede geçerli olan yasalara, düzenleyici gerekliliklere ve etik standartlara kesinlikle uymalıdır; yalnızca Şirket tarafından yönetilen ve onaylanan Promosyon malzemelerini kullanmalıdır.

2.3. Kendi Reklam materyallerini hazırlarken, Ortaklık Programı temsilcisine denetlenmesi ve onaylanması için zorunlu olarak verilmelidir. Anlaşmanın bu maddesinin ihlali durumunda, Anlaşmanın 2.8'inci maddesinde belirtilen sonuçlar ortaya çıkar.

2.4. Ortak, kaynağı veya kaynakları (siteler, sosyal ağlar, anlık mesajlaşma araçları, vb.) üzerinde sunulan Reklamcılık materyallerinin uygun olmasını ve alaka düzeyini izlemeyi kabul etmektedir.*

* Aşağıdakiler alakasız Reklam malzemeleri olarak kabul edilir:

- promosyonlar, bonuslar ve özel teklifler için yanlış koşullar;

- eski reklam öğeleri;

- Alakasız bir Şirket logosu içeren tanıtım malzemeleri;

- Şirket veya markalarından birinin adını kullanan ve rakiplerin web sitelerine yönlendiren bağlantılar içeren tanıtım malzemeleri. Bu tür bir ihlal durumunda, Şirket, Ortak hesabını engelleme olasılığını bırakarak, Ortak ile olan Sözleşme şartlarını derhal inceleme hakkına sahiptir.

2.5. Ortak, Reklam materyallerinin yayınlandığı kaynağın veya kaynakların işletilmesi ve bakımı için tek ve tam sorumluluk taşımaktadır.

2.6. Ortak, iftira niteliğinde, yaş sınırlamalarına tabi, yasadışı, zararlı, tehdit edici, müstehcen, ırksal veya etnik olarak hoşgörüsüz veya istenmeyen veya ayrımcı, şiddet içeren, politik olarak hassas, Şirket haklarının veya üçüncü tarafların haklarının çelişkili veya ihlal edilmeyi veya başka türlü kaynaklarının veya kaynaklarının üzerinden yayınlanmasını önlemeyi taahhüt eder.

2.7. Ortak, durumun uzlaştırıldığı ülkeler de dahil olmak üzere Şirketin web sitesinin tanıtımı yasaklanan ülkelerde reklam veya içerik yerleştiremez.

2.8. Şirket, üçüncü tarafların Ortağın kaynağı veya kaynakları, onunla ilgili herhangi bir ürün veya hizmetle ilgili iddialarından sorumlu değildir.

Ortağı'nın kaynağında veya bu Sözleşmeyi ihlal eden kaynaklarda Reklam materyallerinin bulunması durumunda, İş Ortağına, bunların değiştirilmesi talebiyle bir uyarı gönderilir. Ortak, tespit edilen sorunu 5 (beş) iş günü içinde çözmeyi kabul eder.

Çıktığı sorun çözülmediği halde kalırsa, Ortaklık Programı aracılığıyla Şirket, sorun çözülene kadar Ortağın Ödemelerini engelleme hakkını saklı tutar.

Anlaşma'nın bu koşulunun düzenli bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, Şirket, Ortaklık Programı aracılığıyla Ortak ile işbirliği koşullarını gözden geçirme hakkına sahiptir.

3. Trafik kaynakları

3.1. Kayıt olurken, Ortak, Şirket ile işbirliği içinde kullanmaya planladığı trafik kaynakları hakkında kapsamlı bilgi vermeyi kabul eder.

3.2. Trafik kaynaklarının kasıtlı olarak gizlenmesi için, özellikle Ödemelerin engellenmesi ve işbirliği şartlarının revize edilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.

3.3. Ortak tarafından kullanılan trafik kaynaklarının uygunluğu üzerindeki kontrol, Şirket Denetleme Hizmeti tarafından gerçekleştirilir. Açıklığa kavuşturmak için Ortak, Ortaklık Programı Destek Servisi ile iletişim kurabilir.

4. Şirketin Fikri Mülkiyetinin Kullanımı

4.1. Ortağın, Şirketin asıl Markasının sitelerinin veya münferit açılış sayfalarının yanı sıra Şirket tarafından tescilli ticari markaların ve ticari markaların görünümlerinin tamamen veya kısmen kopyalanması yasaktır. Ayrıca, Ortakların siteleri veya açılış sayfaları, Şirketin asıl Markasına ve ilişkili markalarına yönetildikleri veya bunlarla bağlantılı oldukları izlenimini vermemelidir.

4.2. Ortağın, Ortaklık Programının bir parçası olarak aldığı materyaller hariç, Şirket temsilcilerinin rızası olmadan Şirket'in logolarını, grafiklerini ve pazarlama materyallerini kullanma hakkı yoktur.

4.3. Ortak, web sitesinin adresi (etki alanı), dahili sayfaları ve mobil uygulamalarının bir parçası olarak, Şirketin asıl Markasının veya Şirketin diğer markalarının adlarını içeren veya Şirket'in herhangi bir markasını içeren veya bunlardan oluşan Şirketin ticari markasının adına karışıklık derecesine kadar benzer olan diğer markalarını kaydetmemeyi veya kullanmamayı taahhüt eder. Ortak, Şirketin bu durumda karışıklık derecesini dikkate alma hakkını kabul eder.

4.4. Ortağın, herhangi bir arama motorunda, portalda, reklam hizmetinde Şirketin sahip olduğu başka bir marka veya Ortağın web sitesinde Şirketin ürün simgeleri (ticari markaları) ile aynı veya benzer bulunan meta etiketler, Şirketin ürün simgelerine (ticari markalarına) benzer veya benzer olan diğer arama / referans hizmetlerinde kullanılmak üzere anahtar kelimeleri, arama sorguları veya diğer tanımlayıcıları alınma / kaydetme / kullanma hakkı yoktur.

Ortağın, Şirket markalarının sayfaları veya gruplarıyla karıştırılabilecek hiçbir sosyal ağda (sınırlama olmaksızın Facebook, Twitter vb. Dahil) sayfa ve / veya grup oluşturma hakkı yoktur.

Ortak, ayrıca, mobil veya web uygulamaları ile Şirket markalarının uygulamaları veya siteleriyle karıştırılabilecek web siteleri oluşturmamayı veya dağıtmamayı kabul eder.

4.5. İşbu Anlaşmanın 4.1 - 4.4. Paragraflarının ihlali durumunda Şirket, işbirliği şartlarını dikkate alma hakkına sahiptir.

5. Rekabet

5.1. Ortak, Promosyon Malzemeleri yayınlamamayı ve özellikle Yönetim ve Yöneticiler veya Şirket ve Ortaklık Programının diğer çalışanları adından Promosyon Malzemeleri dağıtmamayı kabul eder. Şirket adına yapılan tüm Promosyon malzemeleri ve müşteri başvuruları, Şirket'in internet sitesinde listelenen resmi e-posta adreslerinden gönderilir.

5.2. Ortağın, potansiyel müşterilerle, sitenin veya sitelerin tanıtımıyla ilgili olarak İş Ortağı ile Şirket arasında rekabete yol açacak hiçbir şekilde iletişim kurma hakkı yoktur.

5.3. Şirketin reklamını yapmanın bir yolu olarak, Ortakların posta spam'ı, Şirket Markasından bahseden içeriğe dayalı reklam ve clickunder ve popunder gibi reklam biçimlerini kullanması yasaktır.

5.4. Ortak, Şirketin Ortaklık Programı çerçevesinde önceden yazılı izni olmadan, Ortaklık Programı aracılığıyla sağlanan Şirketin alabileceği standart reklam programları hariç, Şirketin herhangi bir Yeni Kullanıcılarına kayıt yaptırmak, para yatırma veya herhangi bir işlem yapmak için teşvik (mali veya diğer) teklif etmeyeceğini veya vermeyeceğini kabul eder.

5.5. Ortağın, kendi oyun hesabını Yönlendiren bağlantısı aracılığıyla Şirkete kaydetmesi ve diğer kullanıcılarla gizli anlaşma kurması yasaktır.

5.6. Ortağın çerez doldurma kullanması yasaktır:

- Bahisbeysahasının, sıfır boyutlu bir iframe içinde ve görünmez bölgede açılması;

- etiketlerin, çerez komut dosyalarının ve diğer benzer manipülasyonların kurulumu.

5.7. İşbu Anlaşmanın 5.1 - 5.6 maddelerine göre, Şirket, Ortağın Hesabını kapatıncaya kadar işbirliği şartlarını gözden geçirme hakkını saklı tutar.

6. Gizli veri

6.1. İşbu geçerli Anlaşmanın süresi boyunca, Ortağa Şirketin işleri, operasyonları, teknolojileri ve Ortaklık Programı ile ilgili gizli bilgiler (örneğin, Ortak tarafından Ortaklık Programı çerçevesinde alınan Kazançlar ve diğer komisyonlar dahil) verilebilir.

6.2. Ortak, Şirket'ten önceden yazılı izin almadıkça, gizli bilgileri üçüncü taraflara ifşa etmemeyi veya üçüncü taraflara aktarmamayı kabul eder. Ortak gizli bilgileri sadece bu Anlaşmanın amaçlarına ulaşmak için kullanacağını taahhüt eder. Ortağın gizli bilgilere ilişkin yükümlülükleri, bu Anlaşmanın feshi sonrasında geçerliliğini korur.

6.3. İşbu Anlaşmanın 6.1 - 6.2.maddelerinin ihlali durumunda, Şirket, Ortak ile olan Anlaşmayı feshetme ve gizli bilgilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki yasaya uygun olarak ceza yaptırımı uygulama hakkına sahiptir.

7. Yeni kullanıcıları çekme komisyonu

7.1. Ortağın kazançlarının sabit bir değeri yoktur ve Ortağının Yönlendirme bağlantısı aracılığıyla kaydolan Yeni kullanıcılardan elde edilen Şirketin gelirine ve trafik kalitesine bağlıdır.

7.2. Kaydolduktan hemen sonra her yeni Ortak, cirosunu artırmak için 3 (üç) takvim ayı boyunca Ortağın çektiği Yeni kullanıcılar sayesinde, Şirket'in net kârının% 20 (yirmi) oranında bir komisyon alır. Belirtilen 3 (üç) takvim ayının sona ermesi üzerine, komisyonun tutarı, Yeni kullanıcı sayısına bağlı olarak % 20 (yirmi) ve % 25 (yirmi beş) kadar faizi arttırma olasılığı, Ortağın çektiği Yeni kullanıcılar sayesinde alınan şirketin net kârının % 15'i (on beş) arasında olacaktır. Ortak, Komisyonun boyutunu artırma koşulların açıklamasını Ortaklık Programı temsilcisi ile kontrol edebilir.

7.3. Ortak, Arka arkaya 1 (bir) takvim ayı içinde 3 (üç) Yeni kullanıcı çekmediyse, Şirket, Ortak tarafından alınan komisyon miktarını azaltmak, beklemeye almak veya Ortaklık Programının içindeki Ortak hesabının çalışmasını askıya almak da dahil olmak üzere işbirliği koşullarını yeniden gözden geçirme hakkına (ancak yükümlülüğüne değil) sahiptir.Münferit durumlarda, Ortak ile mevcut Anlaşmanın feshi sorunu gündeme gelebilir.

Bununla birlikte, Ortağın Şirketin markalarını tanıtmaya yönelik aktif eylemleri, özellikle komisyonun boyutunu artırmak için işbirliği koşullarını iyileştirmek için bir fırsat olabilir. Bunun hakkında, Ortak, Ortak Hesabıyla sağlanan e-posta adresine mektupla bilgilendirilecektir.

8. Komisyon ödemeleri

8.1. Ortak, öncesinde ödeme ayrıntılarını Şirket yöneticisiyle belirtmişse ve ayrıca kazanılan fonlar minimum değeri aşmışsa, değerin ödenmesi için - 30,00 USD (otuz) olmuş olup, haftada 1 (bir) kez  Salı Günleri Komisyon ödemesi alabilir. Ayrıca, ortağın panelinde son 30 (otuz) günde 3 aktif üyesi bulunmadığı takdirde, komisyon payı bir sonraki haftaya devr edilmektedir. 

Ortağın, Ortak hesabındaki hesabında böyle bir tutarı yoksa, gerekli tutar birikinceye kadar fonlar otomatik olarak bir sonraki döneme aktarılır. Negatif bir bilanço de gelecek aya devredilir.

8.2. Şirketin Ortak Programı, Ortak Programı çerçevesinde öngörülemeyen teknik arızaların yanı sıra Ortağın ve onun trafik kaynaklarının doğrulanması gerekip gerekmediğine bağlı olarak Ortaklara yapılan Ödemeleri 2 (iki) aya kadar erteleme hakkına sahiptir. Ödemede bir gecikme olması durumunda, Ortak, Şirketin Ortak Programı'nın temsilcisi olan kişisel yöneticisinden nedenlerini öğrenebilir.

9. Anlaşmazlık Çözme Prosedürü

9.1. Ortak, Ortaklık Programı temsilcilerinin kararlarına itiraz edebilir. Bunu yapmak için, Ortak Programı Destek Hizmeti'ne başvurması ve bağımsız değişkenlerini açıklaması gerekir.

9.2. Tüm bilgiler Ortaklar tarafından yalnızca Ortaklık Programı Destek Hizmetinin resmi e-postasına yazılı olarak sağlanır. Ortak Programının Destek Hizmetinin iletişim bilgileri web sitesinde bulunmaktadır.

9.3. Ortak Programı Destek Hizmetleri, Ortak ihlal olmadığına dair kanıt sunmuyorsa şikayeti dikkate almayı reddetme hakkına sahiptir.

9.4. Şikayetin değerlendirilme süresi, alındığı tarihten itibaren 14 (on dört) iş günü sürmektedir.

9.5. Şirket'in Ortaklık Programı çerçevesinde şikayeti dikkate aldıktan sonra aldığı karar kesindir ve revizyona tabi değildir. Şirket, küfür, hakaret, şiddete teşvik, sahte suçlamalar içeren mektupları silme ve bu tür mesajların alındığı Ortak ile işbirliğini askıya alma hakkını saklı tutar.